Chi Nhánh 1 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 1 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0314031489-002
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

245/83/201 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

– Vận tải hành khách đường bộ khác

– Giáo dục văn hoá nghệ thuật

– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh 2 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 2 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0314031489-005
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

766/95/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

– Vận tải hành khách đường bộ khác

– Giáo dục văn hoá nghệ thuật

– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh 3 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 3 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0314031489-004
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

62 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

– Vận tải hành khách đường bộ khác

– Giáo dục văn hoá nghệ thuật

– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh 4 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 4 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0314031489-001
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

193/16 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

– Vận tải hành khách đường bộ khác

– Giáo dục văn hoá nghệ thuật

– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh 5 -Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lẩu Dê Dũng Mập

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 5 -Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lẩu Dê Dũng Mập
1. Tên giao dịch : CN 5 -Công TY TNHH TM DV Lẩu Dê Dũng Mập
2. Mã số Thuế : 3702288747-009
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

Số 239A, Đường Quốc Lộ 1K, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Ngành nghề chính)

– Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…);

– Dịch vụ phục vụ đồ uống

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh 5 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh 5 -Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Thanh Hằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0314031489-003
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

981/9A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

– Vận tải hành khách đường bộ khác

– Giáo dục văn hoá nghệ thuật

– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Hoàn Anh

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Hoàn Anh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0311828942-001
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

20/7B2 Đường Xuân Thới Sơn 31B, ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Sản xuất đồ gỗ xây dựng

– Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

– Sản xuất sản phẩm từ plastic

– Sản xuất các cấu kiện kim loại

– Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

– Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

– Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

– Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Ngành nghề chính)

– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

– Hoạt động thiết kế chuyên dụng

– Dịch vụ đóng gói

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 134E Gò Xoài

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 134E Gò Xoài
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0310471746-059
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

134E Gò Xoài, Khu phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

– Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

– Chế biến và bảo quản rau quả

– Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

– Sản xuất linh kiện điện tử

– Lắp đặt hệ thống điện

– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Đại lý, môi giới, đấu giá

– Bán buôn thực phẩm

– Bán buôn đồ uống

– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngành nghề chính)

– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

– Hoạt động viễn thông khác

– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

– Cổng thông tin

– Quảng cáo

– Dịch vụ đóng gói

– Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

– Sửa chữa thiết bị liên lạc

– Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 39 Ấp Chiến Lược

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 39 Ấp Chiến Lược
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0310471746-060
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

39 ấp Chiến Lược, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

– Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

– Chế biến và bảo quản rau quả

– Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

– Sản xuất linh kiện điện tử

– Lắp đặt hệ thống điện

– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Đại lý, môi giới, đấu giá

– Bán buôn thực phẩm

– Bán buôn đồ uống

– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngành nghề chính)

– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

– Hoạt động viễn thông khác

– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

– Cổng thông tin

– Quảng cáo

– Dịch vụ đóng gói

– Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

– Sửa chữa thiết bị liên lạc

– Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co

 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 40 Trương Phước Phan

Tên Đơn Vị : Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thế Giới Điện Tử -Cửa Hàng Bách Hóa Xanh 40 Trương Phước Phan
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0310471746-064
3. Ngày cấp : 05/10/2016
4. Website :
5. Địa chỉ trụ sở :

40 Trương Phước Phan, khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

– Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

– Chế biến và bảo quản rau quả

– Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

– Sản xuất linh kiện điện tử

– Lắp đặt hệ thống điện

– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Đại lý, môi giới, đấu giá

– Bán buôn thực phẩm

– Bán buôn đồ uống

– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Ngành nghề chính)

– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

– Hoạt động viễn thông khác

– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

– Cổng thông tin

– Quảng cáo

– Dịch vụ đóng gói

– Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

– Sửa chữa thiết bị liên lạc

– Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co